Onze kennis en ervaring in acute zorg voor ketenpartners, burgers en bedrijven

Het Opleidingsaanbod:

Algemeen aanbod:
Na een 112 melding duurt het maximaal 15 minuten voordat de ambulance is gearriveerd. In deze 15 minuten kunt u als omstander al veel betekenen voor het slachtoffer. Door onze opleidingen en cursussen helpen wij u vertrouwen te krijgen in uw eigen handelen. U weet wat u moet doen als het er op aan komt.

Aanbod voor ketenpartners:
Goede samenwerking met het ambulanceteam in acute situaties is cruciaal voor veilige
patiëntenzorg. Met onze trainingen helpen wij de samenwerking te verbeteren. Wij leren van
elkaar en delen onze kennis en ervaring. Onze trainers verzorgen trainingen volgens de meest
recente richtlijnen. Ketenpartners die wij trainen zijn brandweerkorpsen, noodhulpteams,
huisartsen, praktijkondersteuners, huisartsenchauffeurs en verloskundigen.

Rijvaardigheidstrainingen:
Onze ambulancechauffeurs worden intensief getraind in rijvaardigheidsonderdelen als: manoeuvreren,
speciale verrichtingen, remmen en uitwijken, etc. Deze trainingen vinden plaats op de openbare weg
en op de baan. Behalve onze eigen professionals trainen wij de rijvaardigheid van ketenparters als
Mobiel Medisch Team, Officieren van Dienst Geneeskundig en huisartsenchauffeurs. Verbetering van voertuigkennis en -beheersing staat centraal. Veilig en verantwoord deelnemen aan het verkeer is het resultaat.

Bekwaamheid, assessment en vakmanschap:
Onze ervaring in het vormgeven van bekwaamheidsbeleid en assessmentontwikkeling delen we ook graag. 
Ons opleidings- en ontwikkelingsbeleid "Vakmanschap" geniet inmiddels landelijke bekendheid.
Meer informatie over vakmanschap vindt u hier: http://www.vakmanschapambulancezorg.nl/

Middelen & materialen:
Onze opleiders beschikken over een scala aan opleidingsmiddelen en -materialen. Onze opleidingscontainer
herbergt een compleet skills lab, ons camera systeem is inzetbaar voor alle opleidingssituaties.
Kennis van XVR en e-learning is ook voorhanden.

opleidingsaanbod